امروزه با توجه به دسترسی گسترده به اینترنت در سراسر دنیا، شاید تکراری بنظر برسد که بگوییم همچنان تعداد افرادی که هر روزه به جمع کاربران آنلاین و بازاریابی دیجیتال اضافه می شوند رو به افزایش است. طبق تحقیقات کارشناسان، استفاده ی ثابت و مداوم…