در آغاز باید بدانید که تمرکز بر روی کلمات کلیدی long-tail و دنباله دار یکی از روش های بسیار مؤثر در تعیین استراتژی های سئو و افزایش بازدید سایت شما است. بر اساس منحنی تقاضا 70 درصد از سرچ و جستجو های آنلاین مربوط به…